GEODEZJA

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę geodezyjną z zakresu robót:

Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości

  • podziały nieruchomości
  • wznowienia i stabilizacja znaków granicznych
  • rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości
  • badania ksiąg wieczystych

Geodezyjna obsługa inwestycji

  • mapy do celów projektowych
  • tyczenie  budynków i budowli 
  • pomiary powykonawcze inwestycji - budynki, przyłącza i sieci wodne, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne, elektryczne
  • przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej przy kompletowaniu operatu wodnoprawnego
Copyrights © HB Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.