RZECZOZNAWCA

Rzeczoznawca

Doświadczenie rzeczoznawców, z którymi współpracujemy w zakresie wycen wszelkiego rodzaju nieruchomości pozwalają nam zagwarantować Państwu wysoki standard usług oraz najwyższy poziom merytoryczny operatów szacunkowych wykonywanych zgodnie ze standardami zawodowymi i aktualnymi przepisami prawa.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Cele określania wartości nieruchomości
 • bankowo-hipoteczny
 • skarbowo-podatkowy i amortyzacyjny
 • sądowy i komorniczy
 • wywłaszczeniowy i odszkodowawczy
 • uwłaszczeniowy i prywatyzacyjny
 • negocjacyjny i ofertowy
 • kupna-sprzedaż
 • darowizn i spadków

Przedmiot szacowania

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane
 • nieruchomości lokalowe
 • przedsiębiorstwa
 • budynki i budowle
 • nieruchomości rolne i leśne

Zakres oferowanych usług

 • szacowanie wartości nieruchomości, środków trwałych, praw do gruntów budynków i budowli
 • wyceny terenów leśnych, parków, nasadzeń
 • szacowanie majątku trwałego przedsiębiorstw
 • szacowanie kosztów i efektywności inwestycji
 • szacowanie nieruchomości dla celów egzekucyjnych
 • określenie wartości dla celów podziału majątku
 • analizy rynku nieruchomości
 • inwentaryzacje budynków i lokali

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje w pełni możliwych przypadków wykonywania wycen. Rzeczoznawcy podejmują się także innych nietypowych wycen, które wynikają z życzeń naszych Klientów jak i przepisów prawa.

 

Copyrights © HB Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.